Mängukool ja robootika 4-5 aastaste rühm

Tunnid toimuvad üks kord nädalas 45 minutit korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

4 - 5 aastastele

Kolmapäeviti kell 16:45-17:30

Õppemaks 19 eurot

Õpetaja: Pille Perner

Eesti keel
Suulise väljendusoskuse arendamine. Tähed, häälikud, sõnavara rikastamine. Kõnearendusmängud. Kirja eelharjutused. Jutustamisoskuse arendamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Suurused. Matemaatilised mängud.

Kunst
Voolimine, joonistamine, lõikamine. Põhivärvid, vastandvärvid, täiendvärvid. Rebimine.

Muusika ja rütmika
Laulmine. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused.

Robootika
Matemaatilise mõtlemise ja eneseväljendamise arendamine.


REGISTREERUN
Email again: